Egosglas

Egosglas is een pakket ten behoeve van de inkoop, verkoop en facturering binnen de glashandel. Het pakket is ontwikkeld in samenspraak met de glashandel en bevat als speerpunt de calculatiemodule. Het gehele verkooptraject vanaf offerte tot (verzamel)-factuur wordt ondersteund. Het werken op basis van aanneemsom met daarachter een uitgebreide calculatie ter dekking van het aanneembedrag is voor Egosglas geen probleem. Binnen de calculatie wordt gewerkt met de zogenaamde 3-maat. Per artikel kan worden aangegeven hoe er moet worden gecalculeerd. De eindgebruiker heeft dus de uiteindelijke controle. Als voorbeeld kan worden gedacht aan stopverf. De hoeveelheid hiervan wordt berekend op basis van de som van de omtrek van eerder verkocht glas.

Samengevat zijn de belangrijkste eigenschappen:
1. uitgebreide calculatiemodule
2. snelle verwerking, zeer gebruiksvriendelijk
3. multi-user, tweetalig
4. ordertrail (vanaf offerte tot facturering wordt de hele orderhistorie vastgelegd)
5. uitgebreide zoekmogelijkheden op orders, artikelen en klanten
6. exportmogelijkheden naar Excel
7. etiketmodule t.b.v. mailingen
8. ontwikkeld voor en met glashandel

afbeelding 1  afbeelding 2